نوشته‌ها

بازاریابی و کرونا
,

بازاریابی و کرونا (تأثیر کرونا بر کسب و کارهای مشاوره و کوچینگ)

در ماه اسفند و با اعلام مراجع رسمی کشور مبنی بر فوت تعدادی افراد از بیماری کرونا، این موضوع خواه ناخواه بر رفتار اجتماعی و نیز اقتصادی مردم تأثیر خواهد گذاشت. بخصوص درباره‌ی مشاغلی که با اجتماعات، مسافرت و تماس‌های مداوم سرو کار بیشتری دارند…