نوشته‌ها

بازخورد گرفتن صحیح و نتیچه‌گیری درست
,

شابلونی برای گرفتن بازخوردِ همه جانبه و نتیجه‌ی درست (برای مدرس، مربی، کوچ ، مشاور)

بازخورد گرفتن و نتیجه‌ی درست گرفتن از بازخوردها توسط شابلونی که در این مقاله آموزش داده می‌شود  بسیار سریع ، کاربردی و کامل است. این شابلون و قالب بازخورد گرفتن می‌تواند مورد استفاده‌ی تمامی مدیران، مشاوران، کوچ‌ها و مربیان واقع شود. با آ…