نوشته‌ها

چه مواقعی باید در نقش یک مشاور ظاهر شویم؟
,

چه وقت مشاور و منتور و چه وقت کوچ باشیم؟!

این سؤال که چگونه مشاور شویم به حد کافی پیچیده هست تا چه رسد به این‌که دو موردِ کوچ و منتور بودن را نیز به آن بیفزاییم. جوهره‌ی تعالیم این آموزش مفید، یعنی این موضوع که چه وقت باید مشاور و چه وقت باید کوچ و چه هنگام باید منتور باشیم؛ متعلق ب…