0

چطور میشه در دوران کرونا فروش داشت؟

1399-02-06
نام
ایمیل

یک + 15 =

15 − پانزده =

1
0

باید روی فروش غیرحضوری کار کنید.

از ابزارهای رایگان گوگل در این زمینه کمک بگیرید تا بتونید اطلاعات ارتباط با مشتری خودتون رُو در  یک فضای ابری و قابل دستری از همه جا در اختیار داشته باشید.  گوگل سوئیت ساده و خوب هست.

سعی کنید ابزارهای غیرحضوری ارتباط با مشتریان را طوری انتخاب کنید که کار با اون‌ها برای مشتریان راحت باشه.

سیستم خودتون رُو آنلاین کنید

1399-02-06
نام
ایمیل

چهار × سه =

6 + شش =

پاسخ شما

نام
ایمیل

18 + 13 =

نام
ایمیل

18 + بیست =

دو × سه =