0

حداقل حقوق سال 1399 برای کارگان چه قدره؟

1399-01-10
نام
ایمیل

12 + شانزده =

پنج × سه =

1
0

طبق اعلام خبرگزاری‌ها تعیین حداقل حق.ق و دستمزد کارگران به نیمه‌ی اول فروردین 1399 موکول شده

1399-01-11
نام
ایمیل

14 − شش =

18 − 8 =

پاسخ شما

نام
ایمیل