0

رتبه ‌آلکسای سایت به چه عوالی بستگی داره

1399-04-10
نام
ایمیل

5 × 2 =

شش − 2 =

1
0

با سلام

عوامل زیادی به ارتقا یا کاهش رتبه آلکسا منجر می‌شه.

این عوامل فقط به چگونگی وضعیت سایت شما مربوط نیست بلکه در تقابل و با وضعیت سایت‌های دیگر سنجیده می‌شه.

خود سایت آْکسا به عنوان رهنمود برای ارتقا رتیه‌الکسا این موارد را توصیه می‌کنه.

راهنمای طرز ارتقای رتبه‌ی وب‌سایت در آلکسا

1399-04-10
نام
ایمیل

4 × 4 =

12 − شش =

پاسخ شما

نام
ایمیل

1 + 10 =

نام
ایمیل

20 − هفده =

دو × دو =