مشکل سن مشاوران جوان
,

مشاوران جوان و راه حلِ اعتماد نداشتنِ برخی از مردم به آن‌ها- بخش اول

مشاوران جوان در همه‌ی جهان با مشکل عدم اعتماد برخی از مردم به آن‌ها به دلیل بیم از ماهر نبودنشان روبرو هستند. راه حل این مسئله در این سلسله مقالات در چندین زمینه و به‌تفصیل بیان می‌شود. با آنلاین محتوا به درآمد خود بیفزایید. مشاوران جوان…
چه مواقعی باید در نقش یک مشاور ظاهر شویم؟
,

چه وقت مشاور و منتور و چه وقت کوچ باشیم؟!

این سؤال که چگونه مشاور شویم به حد کافی پیچیده هست تا چه رسد به این‌که دو موردِ کوچ و منتور بودن را نیز به آن بیفزاییم. جوهره‌ی تعالیم این آموزش مفید، یعنی این موضوع که چه وقت باید مشاور و چه وقت باید کوچ و چه هنگام باید منتور باشیم؛ متعلق ب…
درمان سکسکه
,

اگر پیش از مشاوره یا سمینار، سکسکه بگیرید چه‌کار می‌کنید؟!

سکسکه برای یک سخنران یا مشاور و هر کسی که قرار باشد در یک جمع رسمی ارائه‌ای داشته باشد؛ می‌تواند یک بدبیاری با آثار بسیار مخرب باشد. سعی کرده‌ایم در این مقاله مجموعه راه‌کارهایی برای مقابله با این دشمن مخوف سخنرانان و مشاوران ارائه دهیم! علت سکس…