تولید محتوا در کرونا
,

تولید محتوا در حضور کرونا!

هنوز تحلیل مدونی در مورد تولید محتوا و بازاریابی محتوایی در ایام شیوع کرونا در ایران وجود ندارد یا نگارنده از مشاهده‌ی آن محروم مانده است. اوضاع تولید محتوا قاراشمیش است! با توجه به ارتباط وسیعی که با کسب‌و‌کارهای اینترنتی در رابطه با تولی…